Vi tar hånd om hele begravelsesprosessen
Vi hjelper deg med planleggingen og gjennomføringen av begravelsen for dine nærmeste

Henting av avdøde

Henting av avdøde på institusjon eller sykehus

Ved dødsfall på sykehus flyttes avdøde til stedets kjølerom. Etter avtale med pårørende henter vi avdøde der, og kjører til det kjølerommet som er nærmest seremonistedet, eller dit pårørendes ønsker. Ved dødsfall på institusjon eller sykehjem med eget kjølerom, sørger personalet for å flytte avdøde hit. Noen institusjoner har ikke eget kjølerom, og må derfor hentes på rommet. I samråd med pårørende og personalet på avdeling, vil vi bistå med henting etter avtalt tid. 

Henting av døde i hjemmet

Tilkall nærmeste legevakt. Vi har ikke lov å flytte avdøde før lege har ærklært at personen er død. Deretter kan vi hente avdøde etter avtale. Noen foretrekker at avdøde hentes med en gang, mens andre ønsker mer tid. Vi har døgnåpent, og henter når det er ønsket.

Kostnader

Ved avstand på mer enn 20 kilometer fra dødssted til seremonisted, dekker NAV kostnadene. Du betaler en egenandel på 2473,-. Vi tar oss av søknad til NAV.

Våre varer og tjenester

Vår oppgave er å veilede pårørende i praktiske spørsmål, samt tilrettelegge gravferden så det blir en minnerik og fin opplevelse for de etterlatte.

Dødsannonse

Dødsannonse

Detaljer

Valg av seremoni

 

Valg av seremoni

Detaljer

Minnestund

 

Minnestund

Detaljer