Vi tar hånd om hele begravelsesprosessen
Vi hjelper deg med planleggingen og gjennomføringen av begravelsen for dine nærmeste

Dødsannonse/Minneside

En dødsannonse eller minneside blir publisert i avisen, nettavis eller digital minneside og har som hensikt å bekjentgjøre en persons bortgang. Minnesiden benyttes også til å si noe kort om den avdøde, samt å gjøre tid og sted for begravelsen kjent. Vi i Ørnes Begravelsesbyrå hjelper deg å utforme dødsannonsen og publisere den på ønskede steder. 

Våre varer og tjenester

Vår oppgave er å veilede pårørende i praktiske spørsmål, samt tilrettelegge gravferden så det blir en minnerik og fin opplevelse for de etterlatte.

Dødsannonse

Dødsannonse

Detaljer

Valg av seremoni

 

Valg av seremoni

Detaljer

Minnestund

 

Minnestund

Detaljer